2014. május 3., szombat

Édesebb a tiltott gyümölcs?

Nagyon sokszor hallja az ember élete során ezt a kifejezést, főleg mikor nem helyes dolgok megcselekvésén gondolkozik, és akkor jön általában ez a bátorítás a környezetében lévő embertársain keresztül, hogy ne gondolkozzon, hiszen a tiltott gyümölcs az édesebb. Az emberiség már az elbukása óta megeszi ezt a hazugságot, sőt az elbukása is ezen a hazugságon múlt. Valahogy úgy van az ember, hogy ami tiltva van, amit nem szabad, amihez nincs hozzáférési lehetőség, az mindig jobban izgatja, mindig jobban felcsigázza az érdeklődését, kíváncsiságát, mint ami szeme előtt van és elérhető számára. 

Visszaemlékezve gyermekkoromra sokszor olvastam mesékben azokról az ajtókról, amik titkokat takartak és ahová nem szabadott belépjenek a mesehősök sem, és ez nagyon izgató volt, hogy vajon mi rejtőzik ott az ajtó mögött. Vagy játszótársakkal mindig titkos dolgokat tettünk, amiket másoknak nem árultunk el, csak feltételek mellett, vagy a titkos társaságok is mindig izgatták a fantáziámat. 

Benne van az emberben ez a rejtett, tiltott után való vágyódás, izgalom, kíváncsiság és ezt egy olyan erő táplálja, amely azon dolgozik, hogy az embert tönkretegye, eltávolítsa attól, Aki őt teremtette, alkotta. Mindig mikor a médiában is megjelentetnek egy új felfedezést, amely valamilyen rejtélyt leplez le, nagy izgalmat okoz és sokan harapnak rá azonnal. Az utóbbi ilyen nagy "felfedezések" mindig kapcsolatban álltak a Bibliával, Jézussal, és nagy szenzációkat ígértek. Az a gonosz erő, amely kezdetben ezzel kezdte az ember elhajlítását, most is ugyanazokkal a módszerekkel dolgozik.

Mikor szóba kerül a Biblia, Isten, Jézus, az embereknek mindjárt az első dolog, ami eszükbe jut az a tiltás. Azt gondolják és azt hiszik, hogy a Biblia mindent tilt, Isten mindig azt mondja, hogy azt sem szabad, ezt sem szabad és ezért inkább nem foglalkoznak Vele, eldobják maguktól annak a lehetőségét is, hogy megismerjék miről is szól mindez. Ebben láthatjuk igazán, hogy az ember Ádám és Éva óta semmit sem változott, most is annak a hangjára hallgat, aki azt mondja neki, hogy a tiltott gyümölcs édesebb, aki már az első emberpárt is becsapta ezzel az illúzióval. Ma is becsapja az embereket.

Ma már bölcsebbek vagyunk Ádámnál és Évánál és láthatjuk, már akik akarjuk látni, hogy annak a gyümölcsnek milyen íze volt. Addig volt csak jó íze, amíg bele nem haraptak. Egy illúzió élt bennük, hogy jó lesz, egy gondolat dominált bennük, hogy Isten eltiltja őket valami jótól és ez oda vezetett, hogy cselekedtek. És a cselekedet következménye drasztikus volt, drámai volt, szomorú volt. Ma sem változott a helyzet. A régi kígyó ma is azzal az illúzióval táplálja az embereket, hogy édesebb az, ami tiltott. És az igazság az, hogy ez az édesség csak a gondolatainkban, fantáziánkban él mindaddig, amíg cselekedetté válik.

Nemrég láttam egy dokumentumfilmet sorozatgyilkosokról, akik saját elmondásuk szerint azért az édes ízért gyilkoltak, amit fantáziájukban táplált a gonosz. Csakhogy soha nem kapták meg azt az édes ízt, mert az csak egy illúzió, egy délibáb, egy álom volt. Amikor megcselekedték újabb és újabb csalódásokat éltek át, ami dühössé tette őket és arra vitte rá, hogy újból és újból megtegyék. A cselekedetek következménye pedig mi volt? Megcsonkított holttestek, szörnyűségek, üldözés, bujkálás, rettegés, félelem, terror és végül büntetés.

Az első emberpár is megérezhette azt az "édes" ízt, ami abból a gyümölcsből fakadt, ami tiltva volt tőlük. Sőt az egész emberiség ma annak ízlelgeti a következményét. Az első hazugság így szólt: egy fáról sem szabad egyetek? Jaj szegény fejeteknek, Isten mindentől eltiltott, semmi jót nem enged nektek, korlátok, szabályok közé zárt titeket, pedig ha tudnátok, hogy mennyi jó van odakint a szabadban, ahol nem köt semmi szabály, nincsenek korlátok, nincs fegyelmezés. Hazugság volt és ma is az. Isten nem mindentől, egytől tiltotta az embert. A rossztól. Ma is ezt akarja. Hogy az ember ne rosszat, hanem jót éljen át. Nem ezt szeretné mindenki? Mégis, mivel mindannyian Ádám leszármazottai vagyunk, magunkkal hoztuk azt az illúziót, hogy a tiltott gyümölcs édesebb.

Isten jósága mégsem hagyta annyiban a dolgokat. Küldött egy második embert, az elbukott első helyett, aki isteni származását tekintve, képes volt arra, hogy ezt az "örökséget", amit Ádámtól kaptunk, félretegye az útból, hogy szabaddá lehessünk tőle. Ez az Istentől jött ember, istenember, Jézus Krisztus, megváltott minket Ádám átkától. Általa képessé válik az ember, hogy ettől a borzasztó illúziótól megszabaduljon, ami azt súgja, hogy a tiltott gyümölcs édesebb. Aki megszabadult, az tudja, hogy a tiltott gyümölcs nem édesebb, hanem nagyon is rossz ízű, nagyon is keserű, életet romboló hatása van ízének, ami egy dolgot von maga után: büntetést.

A Biblia szerint senki nem ússza meg büntetés nélkül, ha bűnt követ el. Ha itt a földön meg is ússza, az utolsó ítélet napján megkapja büntetését. Isten igazságos de ugyanakkor kegyelmes is és jó. Ezért ad lehetőséget minden embernek megmenekülni a büntetés alól. 

Isten ma is felkínálja az embereknek az igazi szabadságot, az egész Éden kertet, az igazi jó gyümölcsöket csodálatos ízükkel együtt, nem tilt el semmi jótól, ami hasznos és életet ad nekünk, boldogságot ad nekünk, békességet ad nekünk. Az a hamis illúzió az, ami rombolja ezt a képet az emberekben. A gonosz felkínálja az illúziót, de a valóságot elpalástolja az emberi szem elől. Isten pedig eltávolítja a leplet annak a szeméről, aki szeretne igazán látni, hogy megtudja minden ember, hogy a tiltott gyümölcsnek borzasztó hitvány íze van, ami tönkreteszi az ember életét.

A példabeszédek könyvének kilencedik részében két asszony képében szól hozzánk a bölcsesség és a balgaság, bolondság. Rajtunk múlik, hogy melyiknek szavára hallgatunk. Akkor kezd okossá, bölccsé válni egy ember, amikor elkezdi félni Istent és nem nyúl a tiltott gyümölcs után, a Biblia szerint. Viszont lehet együgyű is az ember és a balgaság hangjára hallgat. Annak viszont borzalmas következményei lehetnek.

"Ki együgyű? Térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja: a lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges! És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!" Példabeszédek 9; 16-18

Ne erre a hangra hallgassunk, figyeljünk Arra, aki jót akar nekünk, ne legyünk együgyűek, hanem legyünk eszesek, okosak, bölcsek és fontoljuk meg az Istennek beszédét, aki ma hozzánk intézi szavait teljes szelídséggel és nagy-nagy szeretettel:

"A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség. Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit." 
Példabeszédek 9; 10-11


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése